Chính sách bảo mật

 

Bằng việc bạn (thành viên) truy cập, đăng nhập vào website Dai-ichi-Life.com.vn, chúng tôi hiểu rằng bạn (thành viên) đã đọc, hiểu và chấp nhận thực hiện những điều khoản trong Chính Sách Bảo Mật. Nếu bạn (thành viên) không đồng ý với bất kỳ quy định nào của Chính Sách Bảo Mật, xin vui lòng không sử dụng và thực hiện các giao dịch trên Dai-ichi-Life.com.vn.

Chính Sách Bảo Mật này thể hiện sự cam kết của Công ty CP Giải Pháp Công Nghê Việt Nam (sau đây tùy từng trường hợp được gọi tắt là “VETS” hoặc “chúng tôi”) - đơn vị quản lý, khai thác hợp pháp website quatang.dai-ichi-life.com.vn trong việc sử dụng và bảo mật các thông tin cá nhân của bạn (thành viên) hoặc các thông tin khác do bạn (thành viên) cung cấp.

 

1. MỤC ĐÍCH & PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Việc thu thập thông tin của chúng tôi sẽ bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để chúng tôi liên hệ xác nhận khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ với chúng tôi nhằm đảm bảo quyền lợi cho bạn.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Dai-ichi Life Gift Center, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của bạn (thành viên), các thông tin của bạn (thành viên) trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của bạn (thành viên) và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt…vv) để gia tăng khả năng đáp ứng của chúng tôi, cũng như nhằm phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến. 

Để xem nội dung đầy đủ chi tiết, mời bạn xem thêm tại đây.