Điều khoản sử dụng

Chào mừng Khách hàng đến với website thương mại điện tử quatang.dai-ichi-life.com.vn. Đây là website được sở hữu, quản lý, khai thác hợp pháp bởi Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Việt Nam (sau đây tùy từng trường hợp được gọi tắt là “VETS” hoặc “chúng tôi”) và VETS sẽ là chủ thể duy nhất chịu trách nhiệm với Khách hàng trong trường hợp xảy ra bất kỳ vướng mắc, tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng website này.

Điều khoản và điều kiện sử dụng website thương mại điện tử quatang.dai-ichi-life.com.vn (sau đây gọi tắt là “Điều khoản và Điều kiện sử dụng”) được soạn thảo dựa trên các quy định pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điều khoản sử dụng xem thêm tại đây.

Tin khác: